TERUG

Handig   Jin Shin

Wat is Jin Shin Jyutsu?

Letterlijk vertaald betekent Jin Shin Jyutsu: de kunst (Jyutsu) van de schepper (Shin) door de wetende en meedogende mens (Jin).

 De Japanner Jiro Murai baseerde de methoden op een meer dan duizend jaar oude, Japanse kunst, welke generaties lang mondeling doorgegeven werd. Nadat hij zichzelf van een ernstige ziekte had genezen, wijdde hij de rest van zijn leven aan de studie en beoefening van -wat later bekend zou worden als- Jin Shin Jyutsu. In de jaren 50 gaf hij deze kennis door aan Mary Burmeister, die het naar de Verenigde Staten bracht en het later verspreidde over heel de wereld.

De kunst is gericht op het herstellen en harmoniseren van de energiebalans in ons lichaam. Deze balans kan door tal van oorzaken verstoord raken: mentale en emotionele spanningen, eet- en leefgewoonten, erfelijke eigenschappen, ongelukken die lichamelijke verwondingen veroorzaken. Hierdoor raken de energiebanen geblokkeerd, waardoor de energie niet meer vrij stromen kan; op den duur resulteert dit in lichamelijke en psychische ongemakken.

Jin Shin Jyutsu heeft als doel deze universele energie als onze levensbron te leren kennen, zodat de mens zichzelf kan helen. Een mens heelt als hij zich bewust wordt van de tijdloze bron, die hij in het diepst van zijn wezen feitelijk is.